ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านศรีอรุณ หมู่ ๑๐

วันพุธ, 09 พฤศจิกายน 2565 11:10

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านศรีอรุณ หมู่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ตำบลนาเกษม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๑๐,๐๐๐.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๙๗,๕๖๑.-บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ